Get Adobe Flash player

HOLD AV DAGEN TIL ÅRETS TUR! 

Årets tur er besluttet å bli en kortreist tur Lørdag 30. september til MØRKEGÅNGA i Krokskogen.  

(turen teller som Fjelltur og blir nr. 24 i rekken)

Vi reiser med buss fra Klubbhuset ca. kl. 09.00 og regner med å starte turen ved foten av Mørkegånga ca. kl. 10.00, og går til KLEIVSTUA/SUNDVOLLEN. Vi regner med å bruke hele dagen på turen. Etter endt tur går ferden tilbake til klubbhuset hvor vi serverer et godt måltid med drikke til, og kanskje en liten svingom. Pris, påmelding og detaljer kommer vi tilbake til på et litt senere tidspunkt.

Siden vi har gjort turen litt kortere og enklere i år, lover vi at neste års jubileumstur (nr. 25 i rekken) blir helt spesiell. Denne er allerede bestemt til helgen 24. – 26. August 2018.

Sett kryss i neste års kalender! Mere info kommer senere.

Hilsen

Turkomiteen